TÁMOGATÁS

Alapítványunkat több módon és formában tudják azok a magánszemélyek, társaságok és szervezetek támogatni, akik méltónak tartják célkitűzéseinket arra, hogy akár pénzbeli, akár nem pénzbeli támogatással elősegítsék a borvidékért életre hívott programunk megvalósulását.

Pénzbeli támogatás

A Demeter Zoltán alapítvány támogatásának egyik lehetősége a bankszámlaszámunkra történő átutalás.

Név: Demeter Zoltán Alapítvány

Bankszámlaszám: 11734224-20005193

IBAN: HU49 1173 4224 2000 5193 0000 0000

SWIFT (BIC): OTPVHUHB

Minden támogatás alkalmával igazolást állítunk ki adományozónk részére. Átutalás alkalmával nem minden esetben válik számunkra láthatóvá az igazolás kiállításához szükséges adatmennyiség, így kérjük támogatóinkat, hogy adják meg a lehetőséget a kapcsolatfelvételre egy a info@dzalapitvany.hu címre küldött levél útján.

Alapítványunk fiatal kora okán egyelőre nem kérvényezheti a közhasznúság státuszát, amellyel támogatóink számára adóalapot csökkentő adókedvezményként jelenhetne meg a részünkre nyújtott támogatás.

Viszont szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy minden hozzánk célzott támogatás teljes mértékben költségként elszámolható könyvelési tétel.

Nem pénzbeli támogatás

Nem pénzbeli támogatás a vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, illetve vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen történő átruházása, illetve szolgáltatás biztosítása.