A jubileumi album előjegyzési időszaka folytatódik

Az idén megjelenésének 150 éves jubileumát ünneplő Tokaj-Hegyaljai Album fakszimile reprint kiadásának előjegyzési időszaka folytatódik.
A kedvezményes előjegyzési áras időszak lezárult, de a megjelenésükig továbbra is lehetőség nyílik a kiadványok előrendelésére azok eredeti árán.

A jubileumi album előjegyzési időszaka folytatódik részletei…

KÖZLEMÉNY

A Tokaj Alapítvány a következő tájékoztatást adja.

Az alapítvány által létrehozott és támogatott Tokaji Borvidéki Emlékparkban eddig megjelent szobrainak kiválasztás szempontjai a következők voltak:

2015. Dr. Szabó József (1822-1894)
Véleményünk szerint Ő volt az első, aki nagy pontosságú geológia térképet rajzolt borvidékünkről. A térkép kiadásának a 150 éves évfordulójáról is megemlékez-tünk a szobor felállításával. Személyében emlékeztünk meg a közelgő Tokaj-Hegyaljai Album első kiadásának kerek évfordulójáról is, melynek szerkesztője és részben írója is volt

2016. Paracelsus – Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim (1493-1541)
Úgy gondoljuk, hogy az ő tevékenysége okán juthatott el Európába a Tokaji bor híre, ezzel megalapozva annak világhódítását. Egyben a szobor szimbóluma annak, hogy a világba a magunkról elküldött üzenetek legalább félezer évenként megújulásra szorulnak.

Tervezett megemlékezések az elkövetkező években:

Bél Mátyás – polihisztor
Matolai János – földrajztudós
Derczeni Derczeni János – királyi tanácsos
Szirmay Antal – történész
Galeotto Marzio – olasz természettudós
Szikszai Fabricius Balázs – református prédikátortanár
II. Rákóczi Ferenc – erdélyi és magyarországi fejedelem
XIV. Lajos – francia király
I. Nagy Péter – orosz cár
Márai Sándor – író
Hamvas Béla – író

Szeretnénk ezúton kérni mindenkit, akinek megjegyzése és észrevétele van a fent megnevezett szobor- vagy dombormű állításra megjelölt történelmi személyek-kel, a Tokaji Borvidék formálásában betöltött szerepükkel kapcsolatosan, az vegye fel a kapcsolatot az alapítvány működtetőivel egyeztetés és a pontos értel-mezés céljából, mielőtt befolyásolná és hatással lenne az érdeklődő és ünneplő közösségekre.

Köszönjük.
Tokaj Alapítvány
2017

TOKAJ ALAPÍTVÁNY
H-3910 Tokaj, József Attila u. 10.
www.dzalapitvany.hu
info@dzalapitvany.hu